Menu Zavřeno

Osobní portál pracovníka s docházkovým systémem

Portál pracovníka je pomyslná osobní nástěnka nabízející informace od základních a osobních údajů, přes absolvované aktivity a jednání, přehled absence, přidělených úkolů či benefitů. Rovněž je zde možnost rychle vytvořit docházkový list a zpracovat přehled cestovních příkazů. Každý pracovník zde najede jiné údaje – ty své.

Ovládání

Portál obsahuje informace o aktuálně přihlášeném pracovníkovi. Každému tak nabízí unikátní přehled toho, co se týká jeho osoby aniž by musel pracovat s jinými funkcemi modulu Personalistika.

Ovládání je velmi intuitivní. V horní liště se nachází záložky s nabídkou jednotlivých přehledů. Rozbalit či sbalit oddíly s informacemi lze prostřednictvím očička umístěného v levém horním rohu sekce.

Informace

Záložka Informace je rozdělena na dva oddíly. V prvním jsou obsaženy údaje o pracovním poměru pracovníka jako je osobní číslo, datum nástupu, pracovní pozice, nadřízený pracovník, středisko či místo výkonu práce. Druhý oddíl nabízí přehled osobních údajů, které jsou v IS QML o pracovníkovi uloženy.

Absolvované aktivity a Jednání

Záložka s absolvovanými aktivitami nabízí přehled absolvovaných školení, zkoušek a případných získaných certifikátů pracovníka. Rozkliknutím položky se pracovník může podívat na její detail.
 
Obdobně funguje také záložka Jednání obsahující přehled všech jednání pracovníka, kterých se účastnil nebo u kterých byl označen, že je mu jednání dáno na vědomí. 

Absence

Na záložce Absence pracovník vidí svůj plán dovolené a nepřítomnosti. Prostřednictvím tlačítek Přidat lze jednoduše zažádat o čerpání dovolené nebo zaznamenat, proč nebude v práci přítomen. 

Na pravé straně se pak nachází tlačítko Upravit pro případnou změnu v naplánované položce a tlačítko Smazat pro úplné odstranění položky. 

Oddíly jsou dále ve své spodní liště vybaveny možností hromadného smazání zaškrtnutých položek.

Stav dovolené, Benefity a Svěřené prostředky

Pracovník má na svém portálu přehled o nároku dovolené, aktuálním čerpání a zůstatku.

Záložka benefity zobrazuje přehled benefitů přidělených pracovníkovi.

Na záložce Svěřené prostředky nalezne pracovník seznam majetku, který má ve správě nebo užívání, přidělená razítka a pracovní pomůcky.

Docházkové listy

Pracovník může na svém portálu jednoduše spravovat své docházkové listy docházkového systému. Levá strana okna nabízí možnost volby roku a měsíce. Hotovou docházku lze exportovat do PDF. 
 
Na pravé straně každého záznamu se nachází trojice ikonek – přidat novou docházku, upravit a smazat. Docházku však není potřeba zadávat jednotlivě, QML to umí i hromadně. Stačí označit příslušné dny a ve spodní části obrazovky kliknout na nabídku Zaškrtnuté. Hromadně lze i mazat.
 

Zadání docházky

Okno pro zadání docházky do docházkového systému nabízí několik typů. Stačí vybrat, zda byl pracovník v kanceláři, čerpal dovolenou nebo měl třeba překážku v práci. 

Volbu mimo kancelář použije, pokud pracoval vzdáleně. V případě služební cesty stačí zaškrtnout zatržítko, díky kterému se automaticky předvyplní cestovní příkaz (jejich přehled se nachází na záložce Cestovní příkazy). 

Den se může skládat z více typů docházky. Není tak problém zaznamenat třeba půl den dovolené. Stačí přidat další záznam k příslušnému dni.

Cestovní příkazy

Přehled cestovních příkazů je opatřen volbou roku a měsíce. I zde je možnost exportování do PDF, a to jak cestovních příkazů tuzemských, tak zahraničních.  

Záznamy o cestách lze upravovat a doplňovat stejným způsobem jako docházku. 

Úkoly a Profil uživatele

Portál obsahuje rovněž úkoly pracovníka v členění na vlastní a úkoly, které přidělil jiné osobě k řešení. Přímo z této záložky mohou být prostřednictvím tlačítka Zadat nový úkol uděleny další úkoly. 

Na záložce Profil uživatele se nachází přehled poslední aktivity v systému, možnost změny avataru uživatele a také hesla.

machine-learning
Informační systém QML se vyznačuje především snadným ovládáním a rychlou implementací.