Menu Zavřeno

Implementace informačního systému QML

Implementace informačního systému není o instalaci, ale o nastavení fungování a způsobu řízení. Proto jsme připraveni poskytnout našim klientům i další služby a konzultace související s implementací informačního systému:
Systematické řízení, zvýšení efektivnosti procesů a služeb, posuzování jejich přidané hodnoty pro organizaci.
Analýza a optimalizace IT, snížení nákladů na provoz IT, vývoj a implementace SW dle požadavků klienta.

Správně provedená implementace přinese vaší organizaci synergii sofwaru a systému řízení.

Fáze implementace

Předimplementační analýza

Prvním krokem je vstupní analýza stávajících procesů a zmapování již zavedených informačních systémů a jejich případné propojení s IS QML. Výstupem analýzy je přehled požadavků na nově zaváděný systém, sloužící jako podklad pro jeho následnou implementaci. V této fázi je definován rozsah budoucích prací souvisejících s úpravou a implementací systému, způsob řešení jednotlivých kroků i časový a finanční harmonogram. Rovněž je zde prostor pro optimalizaci stávajících procesů.

šipka

Úprava informačního systému

Nenabízíme krabicové řešení. Implementaci informačního systému přizpůsobujeme klientovi na míru. IS QML je možno propojit se stávajícími systémy v organizaci, jakož i vyvinout zcela nové funkcionality či ovládací prvky.

šipka

Migrace dat

Aby mohly být plně využity mechanismy pro efektivní řízení a kontrolu, kterými IS QML oplývá, je potřeba naplnit databáze daty. V této fázi implementace dochází ke konverzi dat z původních informačních systémů organizace, z různých excelovských tabulek a jiných dokumentů a k jejich převodu do IS QML.

šipka

Testování systému a školení pracovníků

Před spuštěním nového systému do ostrého provozu je potřeba všechny budoucí uživatele náležitě proškolit a nechat si systém osahat. Čím lépe budou na práci připraveni, tím rychleji si na novinky zvyknou. Testovací provoz je nezbytná část implementace pro odladění případných chyb a optimalizaci systému a všech vyvíjených komponent. Naši konzultanti jsou připraveni poskytnout uživatelskou podporu a vyřešit případné nedostatky či požadavky na dodatečné úpravy.

IS QML
„U nás je vše otázkou domluvy.
Proberme Vaše očekávání a požadavky na systém ještě dnes.
Úvodní konzultace je zcela zdarma a nezávazná." 
machine-learning
Informační systém QML se vyznačuje především snadným ovládáním a rychlou implementací.