Menu Zavřeno

Související záznamy propojují funkcionality ERP a CRM

V IS QML můžete mít související informace na jednom místě a přeci budou dohledatelné i v přehledech modulů, kam patří. 

Vše na jednom místě

Proč mít záznamy o úkolech, jednáních či podnětech jen v přehledech? V IS QML je možné přidat související informace formou komentáře, uložením souboru, zadáním úkolu, sdílením podnětu, definováním vazby, zaznamenáním jednání nebo vytvořením checklistu.

Menu souvisejících záznamů je ukotveno v pravé části detailu záznamu jako je faktura, zakázka, objednávka, kontakt, úkol a u dalších záznamů. Zadané údaje tak zůstanou pěkně pohromadě. 

Záznam okomentujte

V Komentářích se s kolegy probírají detaily nebo se jen sdílí poznatky. Komentář s příznakem „soukromý záznam“ uvidí pouze uživatel, který ho založil.

Uložený komentář je opatřen sérií funkčních tlačítek v podobě ikonek. Komentář lze upravit, může být přidána reakce nebo se dá zamknout, aby na něj již reagovat nešlo. Také je možné označit komentář jako důležitý a oprávnění uživatelé ho mohou i vymazat. 

Nahrajte přílohy

Některé záznamy mají možnost uložení přílohy. Tam, kde to není, je možno využít záložku Soubory v Souvisejících záznamech, kde se soubory přidávají prostřednictvím dialogového okna, jež vyvolá tlačítko Zvolit soubory, nebo lze příslušný soubor či více souborů jednoduše přetáhnout. 

Kromě toho, že lze soubory ukládat do složek, mohou být označeny příznakem „soukromý soubor“, díky čemuž k nim kromě uživatele nikdo jiný přístup nezíská.

Rozdejte úkoly

V Souvisejících záznamech lze rovnou rozdat úkoly. Na první pohled je tak u primárního záznamu zřejmé, který úkol už je hotový a co na vyřešení ještě čeká. I zde je možno prostřednictvím ikonových tlačítek změnit stav úkolu na „v řešení“ a „vyřešen“ či úkol vymazat.

Kromě toho, že úkoly zůstanou přehledně zobrazeny u primárního záznamu, zařadí se také do přehledu úkolů či na portál úkolů a na další místa, která jsou vymezena pro jejich zobrazení. 

Inspirujte ostatní

Je škoda nechávat si myšlenky a nápady pro sebe. Mnohem přínosnější je se o ně podělit. S volbou příznaku „anonymní“ se kolegové nedoví, kdo je autorem podnětu. 

Pro podněty platí totéž co pro úkoly, zobrazují se ve svém vlastním přehledu v modulu Organizace a na místech, jež jsou pro podněty určená. 

Zdůrazněte vazby

I zdánlivě nesouvisející záznamy mohou získávat nový význam a souvislosti, které jsou oboustranně viditelné. 

Záložka slouží k propojení záznamů v IS QML a vytvoření trvalých vazeb (linků) mezi nimi včetně popisku se zdůvodněním.

Evidujte jednání

Stejně jako pro úkoly i zde platí, že zaevidovaná jednání prostřednictvím Souvisejících záznamů budou zobrazena jak u primárního záznamu, tak jako samostatný záznam v přehledu Jednání v modulu Kontakty. Také jednání je možno označit příznakem „soukromý záznam“. 

Příznak „omezený záznam“ zpřístupní zápis z jednání pouze jeho účastníkům (a osobám jimž přísluší na vědomí), což je další způsob, jakým jsou řízeny přístupy v IS QML.

Nezapomeňte na postup

Checklisty slouží primárně pro zaznamenání bodů aktivit či postupů. Už se nestane, že byste na některý krok zapomněli. Co je splněno, to jednoduše odškrtnete.

U záznamu můžete mít checklistů, kolik chcete. Na první pohled je zřejmé, který je uzamčen nebo kolik položek má odškrtnuto. Když checklist označíte jako soukromý, uvidíte ho jen vy.

Informace máte po ruce

Veškeré úkoly, jednání a podněty a checklisty zadané prostřednictvím Souvisejících záznamů jsou zobrazeny nejen u záznamu, kde vznikly, ale i v příslušném přehledu či na dalších místech, kde uživatel očekává, že je najde. 

Související záznamy si budou pamatovat vše, co jim zadáte. Jediné, co neumí, je číst myšlenky. Ale i na tom třeba jednou zapracujeme… 

machine-learning
Informační systém QML se vyznačuje především snadným ovládáním a rychlou implementací.