Menu Zavřeno

Evidence docházky a pracovní doby

IS QML - evidence docházky

Zadávejte docházku hromadně všem pracovníkům najednou, plánujte individuální pracovní rozvrh, spravujte pracovní dobu, a to vše v intuitivním online prostředí.

Fond pracovní doby

Každý pracovník má v rámci aktuálního pracovního poměru nastaven fond pracovní doby (ať se jedná o rovnoměrné rozvržení nebo i nerovnoměrné). 

Rovněž můžete pracovníkovi nastavit plán práce, pokud pracuje denně na více různých zakázkách nebo se některá práce opakuje v předem daných intervalech či se stanoveným časem příchodu. 

Obě varianty pak poslouží pro rychlé vyplnění docházky. 

Hromadná docházka

Funkcionalita docházka umožňuje po vybrání požadovaného období (vlevo nahoře) a případném vyfiltrování pracovníků, hromadné zadání vybraným osobám (vlevo dole).  

Tímto způsobem hromadně docházku zadáte, doplníte docházku dle fondu nebo podle plánu práce, načtete dovolenou, ale i neschopenky dle ČSSZ, a nebo provedete jinou nabízenou akci (třeba stažení docházkových listů v PDF). 

Individuální úpravy

Dle individuálních potřeb upravte docházku jednotlivým pracovníkům.

Klikněte na hodiny docházky u upravovaného dne. V dialogovém okně pak vyberte požadovanou akci – Přidat docházku | Upravit docházku | Smazat docházku.

Docházka zadaná hromadným způsobem se zobrazí také v detailu daného pracovníka. Stačí kliknout na jeho jméno.

Docházkové listy

Vyplněnou docházku je samozřejmě možné stáhnout v podobě docházkových listů jako PDF soubor, a to buď hromadně pro všechny vybrané (zatržené) pracovníky nebo jednotlivě kliknutím na ikonu vedle jména pracovníka. 
IS QML - docházkové listy

Docházka pracovníka

Ať už je docházka zadaná hromadným způsobem nebo si ji pracovník zadává sám prostřednictvím Portálu pracovníka, je možné ji zobrazit a upravovat také v detailu pracovníka na záložce Docházka.

Pro přidání nového záznamu nebo úpravu stávajícího slouží ikony na pravé straně. 

I zde je možno docházku zadávat či upravovat hromadně, tzn. více dnům přiřadit stejné údaje. 

Zadání docházky

Ať už zadáváte docházku prostřednictvím detailu pracovníka na záložce Docházka nebo na Portálu pracovníka přes docházkové listy, máte na výběr několik typů docházky. Byl pracovník v kanceláři, čerpal dovolenou nebo měl třeba překážku v práci? Možností je mnoho.

Volbu mimo kancelář použijte, pokud pracoval vzdáleně. V případě služební cesty stačí zaškrtnout zatržítko, díky kterému se automaticky předvyplní cestovní příkaz (jejich přehled se nachází na záložce Cestovní příkazy). 

Den se může skládat z více typů docházky. Není tak problém zaznamenat třeba půl den dovolené. Stačí přidat další záznam k příslušnému dni.

Uzávěrka docházky

Aby nedocházelo k nežádoucímu přepisování docházky, zadejte ve funkcionalitě Docházka – uzávěrky datum, ke kterému se má docházka uzamknout. Ve všech rozhraních s možností zadání docházky bude znepřístupněno přidávání a editace záznamů vztahujících se ke dnům před tímto datem (včetně zadaného).
 
Pokud dnes  docházku uzamknete k 31. 12., editace a přidávání docházky bude možné až s datem vyšším nebo rovným 1. 1. , a to bez ohledu na to, kterého je dnes v kalendáři. 

Je-li potřeba nějaké období odemknout, zadejte nové datum uzávěrky, které takovému období předchází.

Evidence pracovní doby

V hlavním menu zvolte možnost Docházka – pracovní doba. Po vybrání požadovaného období a pracovníka se zobrazí přehled pracovní doby.
 
Žlutě je zvýrazněna doba nepřítomnosti pracovníka. 
 
V případě potřeby je možno údaje exportovat do souboru typu XLSX.  
IS QML - docházka - nepřítomnosti

Nepřítomnosti

Další z funkcionalit související s docházkou je přehled nepřítomností. 
 
Vyfiltrujte požadované období a pracovníky a hned vidíte, jak jsou na tom s přítomností v práci, kolik dnů dovolené čerpali nebo třeba kdo měl OČR, otcovskou dovolenou, neplacené volno či nebyl v práci z jiného důvodu.
machine-learning
Informační systém QML se vyznačuje především snadným ovládáním a rychlou implementací.