Menu Zavřeno

Nový záznam

Bez záznamů by IS QML byl jen prázdná schránka bez obsahu.

hexagons

Nový záznam

Některé moduly mají přímo v základní nabídce funkci Přidat, která otevře okno s prostředím pro vyplnění údajů. Přidání nového záznamu je ve většině případů možné rovněž z přehledu prostřednictvím ikony prázdného listu. 

IS QML má i přehledy, které dovolují kopírovat existující záznam, jenž je následně možno dále upravovat. 

Zapsání údajů 

Prostředí pro zapsání údajů nápadně připomíná formulář. Kromě textových polí, zaškrtávátek či polí s výběrem z možností jsou zde i funkce, které uživatelům ulehčí práci. 

Údaje je možné načítat z veřejných rejstříků či existujících záznamů. Tam, kde se události opakují, funguje rozhraní pro vytvoření hromadných záznamů. Systém umí upozornit na kolidující akci nebo na údaj zadaný ve špatném formátu. Pozná i to, že zadaný údaj již v databázi existuje a upozorní na možnou duplicitu.  

Formát polí

Položky s tučným názvem a červenou hvězdičkou jsou povinné. Bez jejich vyplnění není možné nový záznam uložit.

Při vyplňování polí se ve žlutém rámečku zobrazuje nápověda, která většinou popisuje i formát daného pole. Pole s čísly, časem a datem se formátují automaticky. Datum lze zapsat ručně nebo vybrat z kalendáře. 

Některá pole mají našeptávač hodnot. Například popis činnosti při zapisování odvedené práce, nabízí již uložené hodnoty, jakmile začne uživatel psát. 

Rychlé zadávání 

Některé záznamy lze založit také při vytváření jiných záznamů. Například nový kontakt mohou oprávnění uživatelé zadat při vytváření nové objednávky, nabídky, zakázky, faktury či jinde, kde to má smysl. 

Nebo třeba nový úkol lze zrychleně zadat přímo v přehledu úkolů. 

Úkol, Podnět či záznam o jednání je také možné zadat prostřednictvím funkce Související záznamy. To už je ale jiná kapitola, o které se více dozvíte zde .

machine-learning
Informační systém QML se vyznačuje především snadným ovládáním a rychlou implementací.