Menu Zavřeno

Zápis z jednání nebo porady

Přiřaďte všechny poznámky z porad, kam patří. Papírovým evidencím nebo opisování do textového souboru dávno odzvonilo. S funkcionalitou Jednání máte všechny poznámky zaevidovány jedna dvě a ihned po skončení jednání můžete všem účastníkům odeslat zápis – na jedno kliknutí.

QML - zápis z porad

Nový záznam o jednání

V modulu Kontakty se nachází jedna nenápadná funkcionalita s názvem Jednání. Zde se sdružují všechny zápisy z nejrůznějších schůzek či porad. Pořízení záznamu je tak jednoduché, že ho můžete dělat přímo během setkání.

Do účastníků zařaďte pracovníky nebo osoby z kontaktů. Nezapomeňte vyplnit i ty, kterým má přijít zápis z jednání emailem (položka Na vědomí). Lze zadat jen emailovou adresu.

Omezte přístup

Nemusíte mít obavu svěřit evidenci i důvěrné informace.

Pokud si je chcete zaznamenat jen pro svou potřebu, označte záznam za soukromý. A nikdo jiný se k detailu nedostane. 

Nebo omezte přístup na okruh osob z řad účastníků a těch, kterým je záznam dán na vědomí. 

Pošlete záznam z porady

Záznam o jednání se osobám uvedeným v položce „Na vědomí“ nepošle automaticky. Zápis tak můžete dodatečně upravit a vyšperkovat k dokonalosti. Potom stačí v detailu kliknout na tlačítko „Odeslat zápis“. 
 
Po úspěšném provedení akce se do detailu uloží seznam emailových adres, na které byl zápis odeslán a informace, kdy k tomu došlo. 

Související záznamy

Jednání můžete založit také jako související záznam v jakémkoliv detailu (u faktury, zakázky, úkolu nebo třeba i v detailu jiného jednání). 
 
I tento záznam z jednání je možné označit jako soukromý či omezený. Odeslání emailem provedete v detailu kliknutím na tlačítko „Odeslat zápis“. 

Kde hledat zápisy?

Kromě přehledu Jednání v modulu Kontakty najdete záznam o jednání také v detailu osoby, která se jednání účastnila (modul Kontakty – přehled Osoby), v detailu kontaktu nebo v detailu toho záznamu, kde jste pro jednání použili funkci Související záznamy.

Pracovník pak na svém Portálu pracovníka vidí veškerá jednání, kterých byl účasten, nebo která mu byla dána na vědomí. 

machine-learning
Informační systém QML se vyznačuje především snadným ovládáním a rychlou implementací.