Menu Zavřeno

Hlavní ovládací menu IS QML

IS QML - úvodní obrazovka

Hlavní ovládací menu IS QML obsahuje přehled vám dostupných modulů a jejich funkcionalit ale i pár ovládacích prvků usnadňujících práci. 

IS QML - Menu - úvod

Panel s menu

Hlavní menu se nalézá na levé straně okna. Ve své horní části je osazeno ovládacími prvky, které po najetí myší zčervenají. 

Kliknete-li na své přihlašovací jméno, zobrazí se Úvodní stránka s informacemi dle Vašich preferencí (obsah stránky lze nastavit v modulu Nastavení). 

Ovládací prvky

Odhlásit
Sbalit všechna rozbalená podmenu modulů
Skrýt hlavní menu a roztáhnout stránku na celou obrazovku
Zobrazit hlavní menu

Se symboly skrýt a zobrazit se setkáte nejen v panelu Hlavního menu, ale například i na portálech nebo Úvodní stránce IS QML. 

IS QML - přidat do oblíbených

Oblíbené

Přidejte si často používané funkce, přehledy nebo portály do Oblíbených. 

  1. Najeďte myší na položku menu, kterou chcete přidat do Oblíbených.
  2. Klikněte na zašedlou hvězdičku, zabarví se žlutě.
  3. Žlutá hvězdička označuje položky, které jsou již mezi Oblíbené přidané. 

Editace oblíbených položek 

Po najetí myší na oblíbenou položku se vlevo od názvu položky zobrazí ikonky pro editaci názvu a odstranění položky z Oblíbených. 

Oblíbené položky lze mezi sebou přesouvat prostým přetažením na novou pozici (DragDrop).  

QML - hlavní menu

Moduly

Každý modul a jeho funkcionality se od ostatních liší ikonou.

Šipkou směřující dolů lze podmenu modulu rozbalit a šipka opačného směru podmenu zase sbalí. 

Žlutá hvězdička označuje položky, které jsou přidány do Oblíbených viz výše.

machine-learning
Informační systém QML se vyznačuje především snadným ovládáním a rychlou implementací.