Menu Zavřeno

Informace o společnosti na jednom místě

Modul Organizace ví vše. Od identifikačních údajů, přes bankovní účty, produkty a ceník až po členění společnosti (střediska, pracovní místa, organizační schéma)…

Vše o organizaci

Modul Organizace nese všechny zásadní informace o společnosti. Kromě základních identifikačních údajů s možností stažení informací do PDF či formou vizitky nabízí modul prostor pro přehled bankovních účtů organizace, středisek, objektů, teritorií, ale i pracovních míst a na ně navazující přehledné organizační schéma.

Rovněž se zde nachází evidence místností s určením, zda je možno vložit rezervaci. Zarezervování místnosti pak probíhá v detailu místnosti prostřednictvím kalendáře.

Další evidence

Modul disponuje evidencí zmocnění či evidencí razítek včetně náhledu a informace, komu kdy bylo razítko přiděleno.

Je-li potřeba informovat uživatele o aktuálním dění, není nic snazšího než založit záznam prostřednictvím přehledu Aktuality či Události. 

V přehledu Podněty se spravují všechny myšlenky a nápady, o něž se chtějí uživatelé anonymně či identifikovatelně podělit. 

Produkty, služby a ceníky

Modul podchycuje i informace o produktech a poskytovaných službách. Pokud se prodávají za předem stanovené ceny, které jsou zde evidovány, mohou se následně využívat v navazujících agendách. Třeba při sestavování nabídek.

Checklisty

Modul je útočištěm rovněž pro checklisty, které jsou součástí Souvisejících záznamů. Také zde je možné checklisty upravovat, přidávat či odebírat položky nebo je odškrtávat.

Checklist je možno uzamknout nebo označit jako soukromý.

Udělejte si seznam pravidelně se opakujících činností či posloupnost kroků a už na žádný detail nezapomenete.  

Přehledný portál

Nejvymazlenějším prvkem modulu Organizace je Portál, který nabízí základní informace o společnosti, přehled událostí, aktualit a podnětů a v neposlední řadě i rozcestník nejpoužívanějších funkcí.

machine-learning
Informační systém QML se vyznačuje především snadným ovládáním a rychlou implementací.