Menu Zavřeno

Vše o společnosti na jednom místě

Modul Organizace shromažďuje data o společnosti.
Veškeré informace o společnosti od identifikačních údajů, přes bankovní účty, produkty a ceník až po členění společnosti (střediska, pracovní místa, organizační schéma)...

Vše o organizaci

Modul Organizace nese všechny zásadní informace o společnosti. Kromě základních identifikačních údajů s možností stažení informací do PDF či formou vizitky nabízí modul prostor pro přehled bankovních účtů organizace, středisek, objektů, teritorií, ale i pracovních míst a na ně navazující přehledné organizační schéma.

Rovněž se zde nachází evidence místností s určením, zda je možno vložit rezervaci. Zarezervování místnosti pak probíhá v detailu místnosti prostřednictvím kalendáře.

Další evidence

Modul disponuje evidencí zmocnění či evidencí razítek včetně náhledu a informace, komu kdy bylo razítko přiděleno.

Je-li potřeba informovat uživatele o aktuálním dění, není nic snazšího než založit záznam prostřednictvím přehledu Aktuality či Události. 

V přehledu Podněty se spravují všechny myšlenky a nápady, o něž se chtějí uživatelé anonymně či identifikovatelně podělit. 

Produkty, služby a ceníky

Modul podchycuje i informace o produktech a poskytovaných službách. Pokud se prodávají za předem stanovené ceny, které jsou zde evidovány, mohou se následně využívat v navazujících agendách. Třeba při sestavování nabídek.

Přehledný portál

Nejnovějším, a také nejvymazlenějším prvkem modulu Organizace je Portál, který nabízí základní informace o společnosti, přehled událostí, aktualit a podnětů a v neposlední řadě i rozcestník nejpoužívanějších funkcí.

machine-learning
Informační systém QML se vyznačuje především snadným ovládáním a rychlou implementací.