Menu Zavřeno

Asistenti vedoucích pracovníků

Má-li vedoucí pracovník nastaveného svého asistenta, pak ten získává v IS QML stejná oprávnění jako onen vedoucí.

Přidat asistenta

Svého asistenta si můžete zadat na Portálu pracovníka – záložka Asistenti.

Personalista může asistenta zadat jakémukoliv pracovníkovi na stránce s detaily tohoto pracovníka – záložka Asistenti.

Vždy je potřeba vyplnit datum, od kdy má být asistentství platné. Můžete rovnou zadat i datum, kdy asistentovi jeho oprávnění končí, ale tento údaj je možné doplnit i později. 

Jak poznám, komu asistuji

Že někomu asistuji uvidím na záložce Informace (na Detailech pracovníka i na Portálu pracovníka). 

Tuto informaci získám také na úvodní obrazovce v dlaždici Informace o uživateli.

Obrázek zatím jen ilustrativní, momentálně to nemáme ani na záložce Informace ani na úvodu.

Asistent na přehledu Prémie

Na přehledu prémií asistent vidí své prémie (bez možnosti editace), podřízeným pracovníkům je může editovat a vedoucího pracovníka, kterému asistuje, nevidí vůbec. 

Asistent na přehledu Docházka

Má-li asistent přístup na přehled Docházky, pak může docházku upravovat nejen sobě, ale také vedoucímu pracovníkovi, kterému asistuje a jeho podřízeným pracovníkům. Případně i svým podřízeným pracovníkům, pokud je asistent zároveň na vedoucí pozici. 

Co se sloupečku Prémie týče, tak svoje prémie asistent pouze vidí (bez možnosti editace), u vedoucího pracovníka vidí jen ikonu, která informuje, že nemá právo k zobrazení prémií a u podřízených pracovníků může prémie editovat. 

machine-learning
Informační systém QML se vyznačuje především snadným ovládáním a rychlou implementací.