Menu Zavřeno

Evidujte vozidla a nově také pneumatiky

Nějakou dobu jsme se věnovali rozvoji IS QML a nyní vám s radostí oficiálně představujeme novinky v modul Vozidla:

  • nové záložky detailu vozidla, 
  • evidence pneumatik, 
  • kategorie.

Nové záložky v detailu vozidla

Na detailu vozidla jste si možná všimli nových záložek.

Kontroly stavu a vybavení vozidla můžete evidovat na záložce Inspekce. Dokumenty, které s vozidlem souvisí lze nahrát do záložky Soubory. Na záložce Kategorie si zkontrolujete, do kterých skupin je vozidlo přiřazeno.

A nově je u vozidla možné evidovat i pneumatiky.

Á propos celý modul Vozidla má novou prezentaci svých funkcionalit, kterou můžete využít jako základní nápovědu.

Obrázek 1: Nové záložky v detailu vozidla

Pneumatiky

Neustále přemýšlíme, jak z kvanta zaznamenaných údajů vytáhnout informace s vypovídací hodnotou. Nechtěli jsme vytvořit pouhou tabulku, kam si budete zapisovat údaje o pneumatice, pořizovací ceně a datu pořízení. 

Vždyť je tolik zajímavých faktů, které se hodí o pneumatice vědět! Třeba jak dlouho je v provozu, kolik najezdila kilometrů, na kterých autech byla nasazena, jak moc se nám vyplatila…

Zaevidování přezutí celého auta vyřešíte jedním tlačítkem. A kromě všeho výše uvedeného můžete zaznamenat i převedení pneumatiky na jiné vozidlo, aniž byste přišli o historii jejího použití. 

Více na prezentaci Evidence pneumatik.

Obrázek 2: Detail vozidla – Pneumatiky

Kategorie

Dejte si tu práci a na přehledu vozidel roztřiďte auta do kategorií (ty si vytvoříte v modulu Vozidla – Kategorie). Jaké skupiny zvolíte, je jen na vás. Možnosti jsou nepřeberné – osobní / nákladní / užitková / jednostopá / dvoustopá / třístopá… 

Podle těchto kategorií můžete vozidla v přehledu filtrovat. A funguje to i na ostatních přehledech (Servisní kniha, Tankování, Pneumatiky) a na Portálu

Obrázek 3: Detail vozidla – Přehled – Kategorie

machine-learning
Informační systém QML se vyznačuje především #rychlou implementací. #bleskovou podporou. #snadným ovládáním. #přehledností. #komplexností. #modularitou.