Moduly

Poptávky

Evidence přijatých poptávek

Nabídky

Řízení nabídek

Zakázky

Evidence a řízení zakázek

Práce

Evidence práce na zakázkách

Objednávky

Vystavování objednávek

Reklamace

Řízení reklamací

Úkoly

Přidělování úkolů

Kontakty

Kontakty na zákazníky, dodavatele, synchronizace s OR

Fakturace

Faktury vydané, faktury přijaté, rozúčtování faktur

Pokladna

Vydané a přijaté pokladní doklady, pokladny

Tankování

Tankování vozidel, import výpisů z CCS a Shell

Pomůcky

Plánovací kalendář, Seznam států, Kurzy měn dle ČNB, Podací lístky

Personalistika

Evidence pracovníků, vzdělávání, pracovních poměrů

Pracovní místa, organizační schéma

Pracovní místa, automaticky generované organizační schéma, popis míst

Plánování a evidence docházky

Evidence docházky, plán dovolené

Pošta

Kniha došlé, Kniha odchozí pošty, předávání k řešení, Podací lístky

Sklad

Sklad materiálu, Příjemky, Výdejky

Vozový park

Evidence vozidel a jejich servisních operací, nasazaní vozidel na zakázky a výpočet nákladů s tím spojených

Správa ICT

Statistika sítě, napojení na infrastrukturu, operátorský deník